Bảng hiệu chữ inox xanh cho VNPT Trà Vinh

Thi công Bảng hiệu chữ inox xanh cho VNPT Trà Vinh. bảng hiệu chữ inox xanh
Bảng hiệu Chữ inox xanh gắn trên mặt đá hoa cương

_ Dòng chữ tiếng việt: chữ cao 14cm. Uốn nổi 1cm.

_ Dòng chữ tiếng anh: chữ cao 11cm. Uốn nổi 1cm.

_ Dòng địa chỉ: chữ cao 11cm. Uốn nổi 1cm.

_ ” VNPT TRÀ VINH ” chữ cao 39cm. Uốn nổi 4cm
bảng hiệu chữ inox xanh

bảng hiệu chữ inox xanh

bảng hiệu chữ inox xanh