Thi công bảng hiệu chữ nổi alu, mica cho công ty Thanh Đỗ

Kiến Trẻ vừa thi công hoàn thiện bảng hiệu quảng cáo chữ nổi mica gắn trên gỗ cùng với bảng hiệu quảng cáo ngoài trời chữ inox cho công ty Thanh Đỗ.

bảng hiệu chữ mica

Chữ nổi mica trên gỗ

Logo inox

Chữ nổi mica cùng logo inox lồng mica đẹp

bảng hiệu inox vàng

Bảng hiệu quảng cáo ngoài trời

bảng hiệu inox vàng

Những người thợ đang hoàn thiện bộ chữ nổi alu sơn tĩnh điện

Logo inox

Logo inox